Witamy

Nasza firma powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w niedrogie usługi z zakresu elektryki. Posiadamy już duże dowiadczenie w przemyśle spożywczym i chemiczny jak również w strefach szczególnie zagrożonymi wybuchem jak i w strefach pyłowych
Budowa tras kablowych, układanie przewodów, okablowanie sieciowe nie są dla nas tajemnicą. Długie doświadczenia w budowie tras kablowych z różnego rodzaju typów koryt i systemów, wielokrotnie zyskała uznanie w oczach inwestora.

Zachowanie porządku w korytach owocuje estetycznym wyglądem i możliwością układania kabli do granic przepustowości zastosowanego koryta.

Brak stałych kosztów i innych obciążeń finansowych powoduje, że jesteśmy w stanie nawiązać równorzędną walkę o realizację zadań inwestycyjnych praktycznie z każdym. Jesteśmy młodym zespołem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia ,nie bojącym się wyzwań ani odległości do pokonania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dla domu wykonujemy następujące czynności

 • kompleksowy montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach
 • wymiana i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z osprzętem,
 • wykonywanie przyłączy kablowych,
 • wykonywanie uziomów ochronnych,

Przemysł

 • projekty tras kablowych
 • montaż tras kablowych na obiekcie
 • pracujemy na korytach firmy Baks oraz Cablofil
 • pomiary elektryczne wykonywane na miernikach firmy Sonel wraz z oprogramowaniem
 • okablowanie urządzeń wykonawczych

Mystik Mysakowski Tomasz


ul Rakojedzka 53
62-085 Skoki
NIP 7811686874
mystik@mystik.pl
tel 665881674

Pomiary

 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronych i wyrównawczych,
 • sprawdzenie ciagłości przewodów ochronnych,